Lakivideot

Lahjat, lahjakirja ja lahjojen verotus

Perinnöt ja kuolinpesä

Perunkirjoitus, perukirja ja perintöverotus

Testamentti perinnöissä ja perinnönjaossa

Perinnönjako

Avio-oikeus avioliitossa ja omaisuuden ositus

Avioehtosopimuksen laatiminen

Edunvalvontavaltuutus

Hoitotahtotestamentti

Testamentin laatiminen

Vuokrasopimus ja vuokra-asiat

Asuinkiinteistön ostaminen, omistaminen ja myyminen

Virhe asuinkiinteistön kaupassa

Osakehuoneiston ostaminen, omistaminen ja myyminen

Virhe osakehuoneiston kaupassa

Taloyhtiöasiat

Rakentaminen ja remontoiminen

Naapuruussuhteet

Työsopimuksen laatiminen, muuttaminen ja määräaikaisen jatkaminen

Oikeuden ja velvollisuudet työsuhteessa

Työsuhteen päättyminen ja lomauttaminen

Yrityksen sopimukset, sopimusrikkomukset ja ongelmatilanteet

Osakassopimus

Liikehuoneiston vuokra-asiat

Maksuhäiriöt, maksuviiveet ja saatavien perintä

Yritystoiminnan ongelmatilanteet, maksukyvyttömyys ja niihin varautuminen

Yhteystiedot

Kotilaki palvelee koko Suomessa.