Verkkokaupan sopimusehdot ja etämyynnin ennakkotiedot

Palveluntarjoaja

Lakiasiaintoimisto Kotilaki (3124504-3) / Juho Jaatinen

Postiosoite: Kähärintie 5a as1, 20100 Turku

Puhelinnumero: 040 664 5252

Sähköpostiosoite: toimisto@kotilaki.fi

Palvelun pääominaisuudet

Lakiasiaintoimisto Kotilaki tarjoaa kotilaki.fi-palvelun välityksellä juridisia palveluita, sekä asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä asiakirjoja. Palvelut ostetaan verkkokaupassa, joissa jokaisen tuotteen kohdella on erikseen ilmaistu kyseisen palvelun tarkemmasta sisällöstä.

Näitä verkkokaupan sopimusehtoja ja etämyynnin ennakkotietoja sovelletaan kaikkiin Lakiasiaintoimisto Kotilain tarjoamiin palveluihin.

Palvelun tuottaminen edellyttää asiakkaan myötävaikutusta palvelun suorittamiseksi vaadittavien tietojen toimittamisessa Lakiasiaintoimisto Kotilakiin. Asiakasta ohjeistetaan tietojen toimittamisessa. Tilauksen tehdessään, asiakas hyväksyy hänen velvollisuutensa toimittaa tietoja palvelun täyttämiseksi.

Tietojen toimittamistapa Lakiasiointoimisto Kotilakiin riippuu tilatusta palvelusta. Suurimmassa osassa palveluista asiakkaalle lähetetään tilauksen yhteydessä helppokäyttöinen lomake tietojen antamista varten. Lomake täytetään tietoturvallisessa Microsoft Forms-palvelussa, jossa myös lomakkeelle tallennettuja tietoja säilytetään.

Tietoja ja palvelun suorittamiseksi tarvittavia asiakirjoja on myös asiakkaan valinnan mukaisesti mahdollista toimittaa Lakiasiaintoimisto Kotilakiin postilla, sähköpostilla tai Microsoft Drive-palvelun kautta. Microsoft Drive palvelussa asiakirjojen ja tietojen lähettäminen tapahtuu Microsoftin internet-palvelussa asiakkaalle henkilökohtaisesti ja erikseen avattuun tiedostojen toimittamiskansioon. Asiakas ei tarvitse omaa Microsoft Drive-tilausta asiakirjojen ja tietojen toimittamiseksi.

Palveluntarjoaja on jokaisessa palvelussa yhteydessä puhelimitse asiakkaaseen. Puhelun aikana asiakkaan toimittamia tietoja on mahdollista täydentää. Osaan palveluista sisältyy useita erillisiä puhelinneuvotteluja.

Palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen toimeksiantosuhde päättyy ilman eri ilmoitusta, kun palveluntarjoaja on toimittanut asiakkaan tilaamaan tuotteen tai palvelun. Palvelu sisältää aina kussakin tuotekuvauksessa eritellyn laajuisen palvelun tuottamisen. Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan omista toimista, kuten esimerkiksi toimitettujen asiakirjojen allekirjoittamatta jättämisestä.

Asiakas vastaa siitä, että hän on pyytänyt ja saanut luvan hänen palvelunsa suorittamiseksi tarvittavien henkilötietojen luovuttamiseksi Lakiasiaintoimisto Kotilaille.

Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä suorittamasta asiakkaan tilaamaa palvelua tai asiakirjan laatimista, mikäli Palveluntarjoaja katsoo, ettei palvelua voida suorittaa tai asiakirjaa laatia asiakkaan antamien tietojen perusteella tai jos palvelun suorittaminen tai asiakirjan laatiminen estyy muusta palveluntarjousta riippumattomasta syystä. Tällaisissa tilanteissa ennen palvelun suorittamisesta kieltäytymistä, palveluntarjoaja ohjeistaa ja kehottaa asiakasta täydentämään toimittamiaan tietoja.

Asiakkaan maksama suoritus palautetaan tässä tilanteessa asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille viimeistään 14 vuorokauden kuluessa esteen ilmi tulemisesta. Palveluntarjoajalla on tässä tilanteessa kuitenkin oikeus pidättää palautettavasta maksusta kohtuullinen summa, joka vastaa palveluntarjoajasta johtumattoman puutteen poistamiseksi tehtyjen töiden arvoa. Tämä määrä lasketaan käytetyn ajan perusteella käyttämällä Lakiasiaintoimisto Kotilain lisäpalveluiden mukaista hintaa.

Maksu- ja hintatiedot

Kaikkien palvelujen hintatiedot ilmenevät verkkokaupasta kunkin tuotteen tuotekuvauksen yhteydestä. Kaikki palveluntarjoajan ilmoittamat hinnat sisältävät arvonlisäveron määrän (24%).

Lakiasiaintoimisto Kotilain tarjoamat palvelut maksetaan tilausta tehdessä verkkokaupassa.

Maksunvälityspalvelun toteuttaja ja maksupalvelun tarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalvelun tarjoajana toimii Checkout Finland Oy (y-tunnus 2196606-6) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Checkout Finland Oy näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Checkout Finland Oy on OPn 100 % omistama tytäryhtiö, joka on maksunvälitykseen erikoistunut yritys. 

Postiosoite:

Checkout Finland Oy
Eteläpuisto 2 C
33200 Tampere
sähköposti: asiakaspalvelu@checkout.fi
puhelin: 0800 552 010

Checkout Finland Oy:n maksuehdot on lueteltu heidän internet-sivuillaan: https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot 

Lisäpalveluiden tilaaminen

Mikäli asiakas haluaa tilaamansa palvelun toimittamisen jälkeen tai sen kuluessa tilata palveluntarjoajalta lisäpalveluita, näistä sovitaan aina erikseen palveluntarjoajan ja asiakkaan kesken. Ellei toisin sovita, lisäpalveluiden hinta määräytyy niihin käytetyn ajan perusteella.

Lisätyötunnin hinta on 199 euroa (sis. alv.) ja aika määräytyy alkavan 15 minuutin perusteella. Vähimmäishinta on kuitenkin aina yksi (1) tunti riippumatta lisäpalvelun suorittamiseen todellisuudessa kuluvasta ajasta.  

Sähköinen viestintä- ja sähköisten palveluiden käyttäminen

Asiakas antaa tilausta tehdessään Lakiasiaintoimisto Kotilaille oikeuden käyttää sähköistä viestintää (kuten sähköpostia, tekstiviestejä, puheluita, pilvipalveluita) palvelun liittyvässä viestinnässä. Asiakas lisäksi antaa palveluntarjoajalle oikeuden säilyttää toimittamiaan tietoja ja aineistoa sähköisissä pilvipalveluissa (Microsoft Forms ja Drive -palveluissa).

Tilaus- ja toimeksiantovahvistus

Asiakas saa tilauksen yhteydessä antamaansa sähköpostiosoitteeseensa tilausvahvistuksen tekemästään tilauksesta. Asiakas vastaa ilmoittamansa sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta.

Esteellisyys- ja palvelun suorittamisesta luopuminen

Esteellisyys tarkoittaa palvelun suorittamisen estävää estettä. Esteellisyys voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kuin asiakas tilaa palvelun, joka koskee samaa asiaa kuin Lakiasiaintoimisto Kotilain toisen asiakkaan tilaama palvelu.

Palveluntarjoaja tarkistaa mahdollisen esteellisyyden aina ennen palvelun suorittamisen aloittamista. Palveluntarjoajalla on sekä mahdollisuus, että velvollisuus luopua palvelun suorittamisesta esteellisyyden vuoksi.

Tällaisessa tilanteessa palveluntarjoaja ilmoittaa palvelun suorittamisesta luopumisesta asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä. Asiakkaan maksama suoritus palautetaan tässä tilanteessa asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille viimeistään 14 vuorokauden kuluessa toimeksiannon luopumisilmoituksesta.

Toimitusehdot

Palveluntarjoaja toimittaa asiakkaan tilaaman palvelun viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun asiakas on toimittanut kaiken tarvittavan tiedot tai aineiston Lakiasiaintoimisto Kotilakiin. Palveluntarjoaja varaa oikeuden pyytää asiakasta täydentämään tietoja, mikäli palveluntarjoaja katsoo sen aiheelliseksi palvelun täyttämistä varten. Toimitusaika (7 päivää) lasketaan kuitenkin aina vähintään toimeksiannon aloittamisesta (ks. kohta: Ennakkosuostumus ja pyyntö toimeksiannon aloittamiseen ennen peruuttamisajan päättymistä).

Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain 6:14 §:n mukaan oikeus peruuttaa etämyyntisopimus (Lakiasiaintoimisto Kotilain verkkokaupassa ostettu palvelu) ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla Palveluntarjoajalle 14pv kuluessa tilauksen tekemisestä, maksamisesta ja tilausvahvistuksen vastaanottamisesta.

Peruuttamisohje ja -lomake löytyvät osoitteesta: https://www.kotilaki.fi/lakiverkkokauppa/peruuttamisohje-ja-lomake

Peruuttamisoikeutta ei ole, jos palvelu on kokonaisuudessaan suoritettu ennen peruuttamisilmoituksen tekemistä.

Ennakkosuostumus ja pyyntö toimeksiannon aloittamiseen ennen peruuttamisajan päättymistä

Asiakas voi tilatessaan haluamansa palvelun antaa erikseen ennakkosuostumuksen Palveluntarjoajalle palvelun hoitamisen aloittamisesta jo ennen peruutusajan päättymistä. Tällöin asiakas myös luopuu kohdassa Peruuttamisoikeus mainitusta kuluttajansuojalain 6:14 §:n mukaisesta 14pv peruuttamisoikeudesta.

Palvelun hoitaminen aloitetaan em. peruuttamisajan päätyttyä tai sen jälkeen, kun asiakas on antanut em. ennakkosuostumuksen Palveluntarjoajalle palvelun hoitamisen aloittamisesta jo ennen peruutusajan päättymistä.

Asiakas antaa palveluntarjoajalle aina nämä sopimusehdot hyväksymällä oikeuden toimeksiannon aloittamiseen ennen peruuttamisajan päättymistä. Asiakkaan on täten kuluttajansuojalain 6 luvun 19 §:n mukaan maksettava peruuttamistapauksessa Palveluntarjoajalle kohtuullinen korvaus peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä työstä.

Kotilain vastuu palvelun laadusta

Lakiasiaintoimisto Kotilaki vastaa aina palvelunsa erinomaisesta laadusta ja tietojen oikeellisuudesta. Tämän vuoksi Lakiasiaintoimisto Kotilaki varaa kaikissa tilanteissa oikeuden olla tekemättä toimenpiteitä, joiden oikeellisuudesta Lakiasiaintoimisto Kotilaki ei ole samaa mieltä asiakkaan kanssa.

Asiakkaan toimittamien tietojen oikeellisuus

Asiakas vakuuttaa ja vastaa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Asiakasta ohjeistetaan tarvittavien tietojen hankkimisessa ja toimittamisesta Lakiasiaintoimisto Kotilakiin. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa asiakkaan toimittamista virheellistä tai puutteellisista tiedoista.

Vastuuvakuutus

Lakiasiaintoimisto Kotilailla on voimassa oleva vastuuvakuutus If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeessä (1602149-8). Palveluntarjoaja vastaa asiakkaalle aiheutuvista vahingoista, joista palveluntarjoaja on lain mukaan vahingonkorvausvastuussa, vastuuvakuutuksen enimmäismäärään eli 200.000,00 euroon asti. Mahdollisen vahingonkorvauksen enimmäismäärä on sidottu vakuutusyhtiön tekemän korvauspäätöksen määrään.

Palveluntarjoajan vastuu verkkosivujen antamista tiedoista

Lakiasiaintoimisto Kotilain verkkosivujen (kotilaki.fi) sisältämät tiedot ovat yleisiä ohjeita, jotka eivät välttämättä sovellu kaikkiin tapauksiin. Lakiasiaintoimisto Kotilaki tarjoaakin verkkokaupassaan asiakkaalle räätälöityjä palveluita, joiden paikkansapitävyydestä palveluntarjoaja vastaa. Palveluntarjoaja ei siten ota mitään vastuuta palveluntarjoajan verkkosivuille olevien tietojen paikkansa pitävyydestä.

Oikeussuojakeinot

Palveluntarjoajan ja asiakkaan väliseen toimeksiantosuhteeseen kokonaisuudessaan, näihin sopimusehtoihin ja etämyynnin ennakkotietoihin sovelletaan Suomen lakia.

Palvelua koskevan kirjallisen reklamaation voi lähettää Lakiasiaintoimisto Kotilain postiosoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kotilaki.fi

Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos neuvottelut eivät johda sovintoon, viime kädessä riidat ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa.

Riitatilanteessa asiakkaalla on mahdollisuus myös ottaa yhteyttä kunnalliseen kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/asiointi) tai tehdä valitus kuluttajariitalautakunnalle: Kuluttajariitalautakunta, PL 306, 00531 Helsinki. Verkkosivut: www.kuluttajariita.fi.

Mikäli riita-asia liittyy tavaroiden tai palveluiden verkkokauppaan, Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu sellaiselle kuluttajalle, joka asuu toisessa EU-maassa kuin palveluntarjoaja.

Verkkokaupan sopimusehtojen ja etämyynnin ennakkotietojen voimassaolo

Nämä verkkokaupan sopimusehdot ja etämyynnin ennakkotiedot ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja on viimeksi päivitetty 16.6.2020.

Yhteystiedot

Kotilaki palvelee koko Suomessa. 

Kaikki oikeudet pidätetään. 

Sisältö